Účast na mezinárodním turnaji Prague handball cup 2020

Kód: 19/0789
Žadatel: Tělocvičná jednota Sokol Poruba
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO pro rok 2020
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 20
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
265 000 Kč 130 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 0 Kč