Podpora pravidelné činnosti registrovaných sportovců - dětí a mládeže

Kód: 19/0788
Žadatel: Tělocvičná jednota Sokol Vítkovice
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO pro rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 32
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
930 000 Kč 180 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 180 000 Kč