Zabezpečení celoroční činnosti sportovní základny mládeže v házené dívek ve věku od 4 do 21 let

Kód: 19/0787
Žadatel: Tělocvičná jednota Sokol Poruba
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO pro rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 35
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
2 230 000 Kč 1 405 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 250 000 Kč