Podpora celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže v Aerobic Teamu KN Ostrava

Kód: 19/0785
Žadatel: Aerobic Team KN Ostrava, z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO pro rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 30
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
402 000 Kč 225 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 77 000 Kč