Podpora ostravských dětí a mládeže cvičící korejské taekwon-do

Kód: 19/0784
Žadatel: Škola taekwon-do ITF Ostrava, z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO pro rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 30
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
400 000 Kč 350 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 125 000 Kč