Podpora činnosti dívčího basketbalového klubu BASKET OSTRAVA

Kód: 19/0783
Žadatel: BASKET OSTRAVA, z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO pro rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 35
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
2 150 000 Kč 1 223 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 232 000 Kč