Baník mládežnické turnaje

Kód: 19/0781
Žadatel: Akademie FC Baník Ostrava z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO pro rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 41
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
7 300 000 Kč 2 000 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 500 000 Kč