Provozování vrcholného SCM Akademie FC Baník Ostrava z.s. v roce 2020

Kód: 19/0780
Žadatel: Akademie FC Baník Ostrava z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO pro rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 41
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
55 470 000 Kč 2 000 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 1 000 000 Kč