Prestižní nominační závody ve sportovním aerobiku 2020

Kód: 19/0779
Žadatel: Fun direct, s.r.o.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO pro rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 29
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
310 000 Kč 150 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 30 000 Kč