Účast na turnaji Praga Cup

Kód: 19/0777
Žadatel: Tělocvičná jednota Sokol Ostrava
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO pro rok 2020
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 20
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
122 000 Kč 61 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 0 Kč