Podpora klubu TJ Sokol Ostrava

Kód: 19/0775
Žadatel: Tělocvičná jednota Sokol Ostrava
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO pro rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 33
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
1 850 000 Kč 1 648 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 204 000 Kč