City Cross Sprint 2020

Kód: 19/0774
Žadatel: Seven Days Agency, s.r.o.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO pro rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 36
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
3 550 000 Kč 1 600 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 700 000 Kč