Podpora celoroční činnosti Akademie házené Poruba

Kód: 19/0773
Žadatel: Akademie házené Poruba, z.s.
Oblast podpory: Oblast vrcholového sportu
Název výzvy: Program na podporu vrcholového sportu z rozpočtu SMO pro rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 38
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
8 850 000 Kč 4 000 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 3 105 000 Kč