Celoroční sportovní činnost děti a mládeže při TJ Sokol Koblov z.s na rok 2020

Kód: 19/0772
Žadatel: TJ Sokol Koblov z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO pro rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 25
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
1 400 000 Kč 265 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 203 000 Kč