Sportovní tanec hýbe Ostravou!!!

Kód: 19/0771
Žadatel: Dance studio Ostrava z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO pro rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 29
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
1 068 000 Kč 140 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 51 000 Kč