OSTRAVA BADMINTON KLUB

Kód: 19/0770
Žadatel: OSTRAVA BADMINTON KLUB z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO pro rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 37
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
1 550 000 Kč 550 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 240 000 Kč