Zabezpečení celoroční činnosti oddílu badmintonu v r. 2020

Kód: 19/0769
Žadatel: Tělocvičná jednota Sokol Ostrava - Plesná
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO pro rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 27
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
209 000 Kč 76 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 25 000 Kč