CZECH OPEN 2020 - Para Table Tennis

Kód: 19/0766
Žadatel: Tělovýchovná jednota Ostrava
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO pro rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 43
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
4 500 000 Kč 900 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 270 000 Kč