Zabezpečení dvou sportovních center mládeže - volejbal a stolní tenis

Kód: 19/0765
Žadatel: Tělovýchovná jednota Ostrava
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO pro rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 40
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
2 850 000 Kč 900 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 900 000 Kč