Významné sportovní akce pořádané TJ Ostrava v roce 2020

Kód: 19/0763
Žadatel: Tělovýchovná jednota Ostrava
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO pro rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 35
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
260 000 Kč 110 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 100 000 Kč