Podpora činnosti Volejbalového spolku Ostrava

Kód: 19/0762
Žadatel: Volejbalový spolek Ostrava
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO pro rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 26
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
1 337 000 Kč 1 050 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 122 000 Kč