Misrtovství světa 2020 Kazachstán

Kód: 19/0695
Žadatel: Asociace TOM ČR, TOM 19061 Krokodýl
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO pro rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 26
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
576 000 Kč 288 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 20 000 Kč