Rozvoj členské základny a sportovní činnosti TOM Krokodýl

Kód: 19/0694
Žadatel: Asociace TOM ČR, TOM 19061 Krokodýl
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO pro rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 30
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
897 000 Kč 559 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 90 000 Kč