Podpora sportovních aktivit a provozu sportovního zařízení MK Seitl Ostrava

Kód: 19/0639
Žadatel: Maratón klub Seitl Ostrava z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO pro rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 30
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
419 000 Kč 200 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 23 000 Kč