Ostrava!!! City marathon

Kód: 19/0638
Žadatel: Maratón klub Seitl Ostrava z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO pro rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 37
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
2 299 000 Kč 889 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 500 000 Kč