Kamenná kavárna MENTAL CAFÉ - na Kuřím rynku - "TO MÍSTO"

Kód: 19/0544
Žadatel: MENTAL CAFÉ z.s.
Oblast podpory: Oblast podpora osob s handicapem
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 82
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
299 000 Kč 299 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 299 000 Kč