MČR v boulderingu a 4. kolo Českého poháru v boulderingu, kat. dospělí a mládež

Kód: 19/0519
Žadatel: Český horolezecký svaz
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
1 046 000 Kč 100 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 70 000 Kč