Prevence kriminality a rozvoj finanční gramotnosti prostřednictvím dramatických metod

Kód: 19/0516
Žadatel: Masarykova univerzita
Oblast podpory: Oblast prevence kriminality - osoby
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 78
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
71 000 Kč 71 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 70 000 Kč