Strom života AKIKA

Kód: 19/0504
Žadatel: Štefan Režný
Oblast podpory: Oblast kultura
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 63
Bodové hodnocení: 51
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
34 786 Kč 17 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 0 Kč