Kometa 2019 - dofinancování projektu

Kód: 19/0503
Žadatel: S.T.O.P., z.s.
Oblast podpory: Oblast prevence kriminality - osoby
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
301 000 Kč 43 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 43 000 Kč