Osobní asistence Ostravsko

Kód: 19/0498
Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 97
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
7 525 000 Kč 300 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 300 000 Kč