Vzdělávání nepedagogických pracovníků teorií i praxí

Kód: 19/0497
Žadatel: Městská policie Ostrava, orgán obce, zřízen usnesením zastupitelstva č. 167/ 8 ze dne 12.02.1992
Oblast podpory: Oblast prevence kriminality - osoby
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: A

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
92 000 Kč 92 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 92 000 Kč