Sociálněterapeutická dílny JINAK Ostrava

Kód: 19/0496
Žadatel: JINAK, o.p.s.
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 77
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
298 400 Kč 270 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 270 000 Kč