Terapeutická komunita Renarkon

Kód: 19/0495
Žadatel: Renarkon,o.p.s.
Oblast podpory: Oblast protidrogové prevence
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 79
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
8 005 000 Kč 150 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 150 000 Kč