Osobní asistence

Kód: 19/0494
Žadatel: Slunce v dlani, o.p.s.
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 79
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
9 110 000 Kč 484 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 264 000 Kč