Podpora samostatného bydlení JINAK Ostrava

Kód: 19/0493
Žadatel: JINAK, o.p.s.
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 90
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
2 451 929 Kč 191 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 191 000 Kč