Terénní program Ostrava

Kód: 19/0492
Žadatel: Renarkon,o.p.s.
Oblast podpory: Oblast protidrogové prevence
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 80
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
4 412 000 Kč 300 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 300 000 Kč