Linka bezpečí pro děti a mládež z města Ostrava

Kód: 19/0491
Žadatel: Linka bezpečí, z.s.
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 61
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
24 756 070 Kč 50 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 50 000 Kč