Snižování předsudků a stigmatu spojených se sexuální prací

Kód: 19/0489
Žadatel: ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.
Oblast podpory: Oblast prevence kriminality - osoby
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
152 600 Kč 97 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 87 000 Kč