Terénní programy ARKA

Kód: 19/0486
Žadatel: ARKA CZ, z.s.
Oblast podpory: Oblast protidrogové prevence
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 74
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
1 293 020 Kč 130 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 130 000 Kč