Zpřístupnění veřejného prostoru a odstranění architektonických bariér

Kód: 19/0484
Žadatel: TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.
Oblast podpory: Oblast podpora osob s handicapem
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 78
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
40 000 Kč 40 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 40 000 Kč