ARMÁDA SPÁSY, SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM OSTRAVA

Kód: 19/0482
Žadatel: Armáda spásy v České republice, z. s.
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 93
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
3 812 925 Kč 20 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 20 000 Kč