Zaměstnávání osob s handicapem formou chráněných pracovních míst

Kód: 19/0480
Žadatel: VIZ - CENTRUM "spolek"
Oblast podpory: Oblast podpora osob s handicapem
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 89
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
4 985 740 Kč 250 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 150 000 Kč