Provoz Charitního domu sv. Václava - domova pokojného stáří

Kód: 19/0479
Žadatel: Charita Ostrava
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 99
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
24 314 200 Kč 563 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 563 000 Kč