Provoz Charitního domu Salvator Krnov - domov pro osoby se specifickými potřebami

Kód: 19/0478
Žadatel: Charita Ostrava
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 93
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
14 719 600 Kč 279 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 279 000 Kč