Provoz Charitního střediska Matky Terezy - pečovatelské služby Ostrava

Kód: 19/0477
Žadatel: Charita Ostrava
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 100
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
9 913 300 Kč 690 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 690 000 Kč