Provoz Hospice sv. Lukáše - odlehčovací služby

Kód: 19/0476
Žadatel: Charita Ostrava
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 94
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
9 054 000 Kč 350 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 350 000 Kč