Provoz Charitního domu sv. Alžběty - zařízení pro přechodný pobyt seniorů

Kód: 19/0475
Žadatel: Charita Ostrava
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 97
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
19 051 000 Kč 735 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 120 000 Kč