ARMÁDA SPÁSY, NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ OSTRAVA - PŘÍVOZ

Kód: 19/0473
Žadatel: Armáda spásy v České republice, z. s.
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 89
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
2 460 880 Kč 250 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 200 000 Kč