Tréninkové bydlení pro cílovou skupinu lidí s trestní minulostí

Kód: 19/0471
Žadatel: RUBIKON Centrum
Oblast podpory: Oblast prevence kriminality - osoby
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
184 478 Kč 184 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 184 000 Kč